АКТИНО̀Н

АКТИНО̀Н, мн. няма, м. Хим. Газообразен радиоактивен химически елемент Аn, изотоп на радона, който се получава като междинен продукт при радиоактивен разпад. Между техните [на радиоактивните вещества] разпадъчни продукти има газообразни еманации (радон — Rn, торон — Tn и актинон — An). Л. Манолов, РА, 13.

— От гр.

Списък на думите по буква