А̀КТОВ

А̀КТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е предназначен за издаване на актове, на документи. Актова книга.

2. Който е предназначен за тържествени събрания. Актова зала.

Списък на думите по буква