АКТУА̀ЛЕН

АКТУА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който е съществен, необходим за настоящия момент, за съвременната действителност; съвременен, навременен. Това бе първата по-значителна роля в кариерата ми на провинциална актриса. Й. Попов, ЧП, 26. Науката и литературата ни,.., добиват по-оригинален отпечатък едва след Кримската война (1856), когато даровити наши мъже почват да присаждат на българска почва европейското знание и да пишат на съвременен български език в списания и вестници, подлагайки на разглеждане актуални въпроси. М. Арнаудов, БКД, 7. Актуален проблем. Актуална тематика. Актуален сюжет. Актуални задачи. Актуален въпрос. Актуални събития. Актуално политическо значение.

2. Като същ. актуалното ср. Същественото, необходимото, навременното за настоящия момент, за съвременната действителност. В драмата му е подчертано актуалното.

— От лат. actualis ’деен, действен’ през рус. актуальный. Други (остар.) форми: актуѐлен от нем., актюѐлен от фр.

Списък на думите по буква