АКТУАЛИЗА̀ЦИЯ

АКТУАЛИЗА̀ЦИЯ ж. Привеждане на нещо в съответствие с някакво актуално, съвременно състояние, положение; актуализиране. 12 септември е последният срок

за актуализация на офертите [за придобиване на акции]. 24 часа, 1997, бр. 222, 21. Актуализация на заплати. Актуализация на научен план.

Списък на думите по буква