АКТУАЛИЗЍРАМ

АКТУАЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Правя нещо да стане актуално, съществено, необходимо за настоящия момент, за съвременната действителност. Впечатленията ми от войната намериха отражение в повестта "Холера".. днес повече от всякога интересът към повестта "Холера" се засилва. Може би затова че военните настроения на Запад, антивоенните на Изток създават този интерес, актуализират повестта. ЛФ, 1958, бр.7, 8. актуализирам се страд. Сега се актуализира финансовият план на фирмата, който включва прогноза за обема на реализацията по пазари. Пари, 1992, бр. 196, 2.

АКТУАЛИЗЍРАМ СЕ, несв. и св., непрех. Ставам актуален. Въпросите на радиацията след войната се актуализираха в последно време.

— От фр. actualiser.

Списък на думите по буква