АКТУАЛЍЗЪМ

АКТУАЛЍЗЪМ, ‑змът, зма, мн. няма, м. Геол. Сравнително-исторически метод, съгласно който изходна точка за изучаване на геологическата история на Земята са съвременните геологически процеси. Като се прилага методът на актуализма, от изводите на динамичната геология могат да се направят заключения за измененията и процесите, станали в земната кора през миналите геоложки времена. Р. Христов и др., Г, 4.

Списък на думите по буква