АКТЬО̀РСТВАНЕ

АКТЬО̀РСТВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от актьорствам; актьорствувам.

Списък на думите по буква