АКТЬО̀РСТВО

АКТЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. Дейност, професия на актьор. — Защо да те не пуснат? Защото си актриса? Срамуват се от актриси?.. — Хай върви, с гордост, ти си актриса, не просекиня или улична жена... Цонка въздъхна. — Фотино, не за това се боя от лошия прием.. Де да беше само актьорството ми... Ив. Вазов, Съч. XXVII, 72-73.

Списък на думите по буква