АКТЬО̀РЧЕ

АКТЬО̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. Пренебр. от актьор; незначителен актьор.

Списък на думите по буква