АКУМУЛА̀ТОР

АКУМУЛА̀ТОР м. Физ. Уред за набиране, натрупване на електрическа или друга енергия, която след това се използува при нужда. Акумулаторът представлява непървичен източник на електрическа енергия при двигателите. Ст. Михайлов и др., ГМ, 287. Акумулатор на топлинна енергия. Воден акумулатор. Хидравличен акумулатор. Батерията е акумулатор.

— От лат. accumulator през нем. Akkumulator.

Списък на думите по буква