АКУМУЛА̀ТОРЕН

АКУМУЛА̀ТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който се отнася до акумулатор. Акумулаторен завод. Акумулаторно производство. Акумулаторно отделение. Акумулаторна промишленост. Акумулаторен цех. Акумулаторни батерии. Акумулаторно зареждане.

2. Който е свързан с работата на акумулатор. Повдигането на подиумите на театралните подвижни сцени става в повечето случаи посредством акумулаторна уредба. В. Геров, ПКВ, 49. Акумулаторна станция. Акумулаторни приемници. Акумулаторна енергия.

Списък на думите по буква