АКУСТЍК

АКУСТЍК, мн. ‑ци, м. 1. Специалист по акустика.

2. Лице, което обслужва акустически апарати. Акустиците стояха нащрек и чакаха контакт с "противника". НА, 1959, бр. 3439, 2. Според наблюденията на биолозите и акустиците откритото от експедицията струпване на риба заемаше площ от няколко квадратни мили. Д. Богданов, ТА, 72.

Списък на думите по буква