АКУ̀Т

АКУ̀Т, мн. няма, м. Фон. 1. Вид тоническо ударение в древногръцки, което се характеризира с повишение на гласа на ударената сричка.

2. Възходяща интонация на дългите срички в праславянския език.

— От лат. acutus 'остър' през нем. Akut.

Списък на думите по буква