АКУ̀ТЕН

АКУ̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Мед. Който е рязко проявен и изисква бързо лекуване; остър. Акутен апандисит. Акутна неврастения. Акутна форма на заболяването.

Списък на думите по буква