АКУШЀР

АКУШЀР м. Лекар, който оказва медицинска помощ при раждане и бременност.

— Фр. accoucheur.

Списък на думите по буква