АКУШЀРКА

АКУШЀРКА ж. Жена със специално образование, която оказва медицинска помощ при раждане и бременност.

Списък на думите по буква