АКУШЀРОГИНЕКОЛОГЍЧЕСКИ

АКУШЀРО-ГИНЕКОЛОГЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е предназначен за, който се отнася до оказване на медицинска помощ от акушер-гинеколог. Акушеро-гинекологическо отделение. Акушеро-гинекологическа клиника. Акушеро-гинекологическа консултация. Акушеро-гинекологически преглед.

Списък на думите по буква