АКУШЀРСКИ

АКУШЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от акушерка. Акушерски курс. Акушерско училище. Акушерска помощ. Акушерска практика.

Списък на думите по буква