АКУШЍРАНЕ

АКУШЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от акуширам.

Списък на думите по буква