АКЦЀНТЕН

АКЦЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до акцент (в 1, 2 и 3 знач.). Акцентни особености.

Списък на думите по буква