АКЦЕНТЍРАНЕ

АКЦЕНТЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от акцентирам и от акцентирам се; акцентуване, акцентировка, акцентуация. Където художникът се е увлякъл от акцентирането на известни части от пейзажа, за да подчертае повече настроението, той излишно подсилва светлите или тъмните тонове. ВН, 1958, бр. 2131, 4.

Списък на думите по буква