АКЦЀНТНО

АКЦЀНТНО нареч. По отношение на акцента, по отношение на акцентирането. Акцентно френският му говор е издържан.

Списък на думите по буква