АКЦЕНТОЛО̀ГИЯ

АКЦЕНТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. Дял от езикознанието, който изучава прозодията и системата на ударенията в езиците и тяхното развитие или състояние в определен исторически момент.

— От лат. accentuation ’ударение’+гр. λόγος ’наука’.

Списък на думите по буква