АКЦЕНТУ̀ВАМ

АКЦЕНТУ̀ВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. и непрех. Акцентирам. Акцентува на последната сричка. △ Акцентува неправилно. △ Той нарочно акцентува някои моменти. акцентувам се страд.

Списък на думите по буква