АКЦЕНТУ̀ВАНЕ

АКЦЕНТУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от акцентувам и от акцентувам се; акцентиране, акцентировка, акцентуация.

Списък на думите по буква