АКЦЕНТУ̀ВАНО

АКЦЕНТУ̀ВАНО. Нареч. от акцентувам. Докладът.. за драматургията през 1961 г. постави, макар и не акцентувано, някои характерни проблеми, свързани с развитието на българската драма. ВН, 1962, бр. 3292, 4. Произнасям акцентувано.

Списък на думите по буква