АКЦЕПТА̀НТ

АКЦЕПТА̀НТ м. Спец. Лице, което се съгласява да изплати определена сума по договор или полица в срок, договарящо лице, приемател на полица; акцептатор.

Списък на думите по буква