АКЦЕПТА̀ЦИЯ

АКЦЕПТА̀ЦИЯ ж. Спец. Приемане на нещо.

Списък на думите по буква