АКЦЀПТЕН

АКЦЀПТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до акцепт.

Акцептен кредит. Финанс. 1. Кредит, при който банката се задължава да изплати сумата на приетия от нея запис в уговорения срок.

2. Форма на кредитиране, при което банката дава на клиента кредитен документ, за да получи с него кредит, налични пари от друга банка.

Списък на думите по буква