АКЦЕСО̀РЕН

АКЦЕСО̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който не изменя основните качества, защото е добавъчен, допълнителен. Скалообразуващите минерали в даден вид скала се разделят на главни, второстепенни и акцесорни. Г. Георгиев, П, 11.

— От лат. accessorius ’допълнителен’.

Списък на думите по буква