АКЦИДЀНТ

АКЦИДЀНТ м. Книж. Неприятна случайност, неприятно произшествие. На някои места липсваше по едно стъпало, ако Дюпон лесно можеше да се справи с един такъв акцидент, той бе длъжен да се спира и помага на своите съучастници, още болни от получените удари. БД, 1909, бр. 12, 3.

— От фр. accident от лат.

Списък на думите по буква