АКЦИОНЀР

АКЦИОНЀР м. Участник с акция2 в акционерно предприятие, притежател на акции в акционерно дружество. — Конфискувах платове от текстилната фабрика на Разпопов. И ги раздадох на населението, разбира се. . — Май че множко раздадох,.. Как така да се случи, та един от сегашните регенти да е акционер. И ни отправя разни ултиматуми. П. Вежинов, НБК, 212.

— Фр. actionaire. — Л. Каравелов и Хр. Ботев, Знаеш ли ти кои сме.

Списък на думите по буква