АКЦИОНЀРЕН

АКЦИОНЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до акция2 или до акционер. През есента на 1884 г. чужди финансисти,.., употребиха големи усилия, за да убедят либералите, че по-предпочтително е за България да има една акционерна банка, която би привлякла в страната европейски капитали. С. Радев, ССБ I, 451. Ще нарасне числото на акционерните фирми, за да се дефинира по-ярко стопанската самостоятелност. Диал., 1990, бр. 7, 7. Акционерен капитал. Акционерни компании. Акционерно дело.

Акционерно дружество. Иконом. Главна организационна форма на предприятия, чийто капитал се образува от дела на акциите, като участниците в него са ограничено отговорни до размера на акциите им. Още през 1862 г. браилските заможни и просветни българи съставили акционерно дружество, което си поставя за цел да издържа в. "Българска пчела", един от най-добрите печатни органи на българската емиграция, който в течение на 2 години.. брани решително българските народни интереси особено във връзка с черковния въпрос. М. Арнаудов, БКД, 121.

Списък на думите по буква