АКЦИОНЀРИН

АКЦИОНЀРИН, мн. акционѐри, м. Остар. Акционер.

Списък на думите по буква