АКЦИОНЀРКА

АКЦИОНЀРКА ж. Жена акционер.

Списък на думите по буква