АКЦИОНЀРСКИ

АКЦИОНЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до акционер.

Списък на думите по буква