А̀КЦИЯ

А̀КЦИЯ1 ж. 1. Организирано действие обикн. в широк мащаб за постигане на известна цел или защита на някаква кауза. Закъсняването с жътвата разбърка и вършитбените планове, а акцията по издължаването на държавните доставки изобщо не вървеше. А. Гуляшки, СВ, 35. Акциите от този род [разпространението на позиви] допадаха най-много на учениците и те веднага се заловиха за тях. Закипя трескава работа. Сл.Трънски, Н, 101. Навръх Великден, 3 април 1860 г., цариградските българи проведоха акция, която стана една от връхните точки във възрожденските борби. Т. Жечев, БВ, 17. — Искаш ли да участвуваш в акцията? — Каква акция? — мръщи се недоумяващо Виктор. — Изземването на златото от господа търговците... — Експроприациите не са ми по душа. Др. Асенов, ТКНП, 313. Провеждам акция. △ Включвам се в акция. △ Акции по залесяването. Протестна акция. Акция против войната. Акция за мир. Помощна акция.

2. Бойно действие, организирано нападение на войска, отряд. Групата отиваше да извърши първата си въоръжена акция и всеки един си представяше по различен начин започването и завършването на тази акция. Д. Ангелов, ЖС, 254-255. От няколко дни българските военни части не предприемаха никакви акции. Д. Димов, Т, 562. Командирът на групата пратеници съобщи, че ги изпраща командирът на дружина "Георги Бенковски" Тимошкин, с предложение да предприемат акция срещу селото Горно Черковище. К. Ламбрев, СП, 122-123. Партизаните се готвеха за акция. Потягаха раници, скърпваха обувки, чистеха пушки. М. Яворски, ХСП, 263. Влизам в акция. △ Минавам в акция. △ Терористична акция.

— От лат. actio ’действие’ през рус. акция и нем. Aktion.

А̀КЦИЯ

А̀КЦИЯ2 ж. Документ, ценни книжа за внесен паричен дял в капитала на акционерно дружество, който дава право на вносителя-акционер на съразмерно участие в чистата печалба (дивидент) на дружеството и за участие в неговото управление. Корташов търсеше сгоден случай да подхвърли на за‑

дрямалия син. Щеше ли да го разбере,.. Пък и общите му работи с Паланския сват;.., парите в банката, акциите в няколко фирми. Г. Алексиев, РН, 56. Купувам акции. △ Акциите падат. △ Акциите се вдигат. △ Издавам акции.

Вдигам / вдигна акциите на някого. Разг. Прекомерно хваля някого и ставам причина да добие високо самочувствие. Вдигат ми се / вдигнат ми се акциите. Разг. Добивам по-голямо самочувствие от отправени към мене хвалби, похвали. Падат ми / паднат ми акциите. Разг. Губя авторитет, престиж, значение.

— От фр. action.

Списък на думите по буква