АКЧЀ

АКЧЀ, мн. ‑та, ср. Стара турска сребърна монета, равна на три пари; аспра. За всяка товарна кола със сурови железни руди се плащало по 5 акчета. П. Делирадев, В, 206. — Роб е. — Аго, продай ми го .. — Броил съм за него шест хиляди акчета. А. Дончев, ВР, 35.

— От тур. akça. Друга форма: я̀кче.

Списък на думите по буква