АКЪ̀ЛЕЦ

АКЪ̀ЛЕЦ, мн. няма, м.Умал. от акъл.

Списък на думите по буква