А̀КЪР

А̀КЪР, мн. а̀кри, след числ. а̀кра, м. Английска мярка за повърхнина, равна на 4047 кв. м. Родителите ѝ бяха от стар шотландски род, богати земевладелци, притежаващи хиляди акри гори и пасбища. Бр. Йосифова, БЧМ, 17.

— От англ. acre.

Списък на думите по буква