АЛ

АЛ, а̀ла, а̀ло, мн. а̀ли, прил. Диал. Ален. Радо, Радо, бяла Радо! / Пустото ти бяло лице, / пустите ти черни очи, / пустите ти али устни. Нар. пес., СбНУ III, 42. Лудо ле, младо ле, яз сум била на пазар / .. / Лудо ле, младо ле, да си купам ал къделя. Нар. пес., СбБрМ, 423.

— Тур. al.

АЛ

АЛ. Вж. ала1.

АЛ

-АЛ. Хим. Наставка за образуване на термини, означаващи съединения, които съдържат алдехидна група, напр. : хлорал, цитрал, ацетизал и др.

— Фр. al (dehide) ’алдехид’.

Списък на думите по буква