АЛА̀

АЛА̀1 и (съкр.) ал, съюз. Разг. I. За противопоставяне. 1. Свързва части на изречението, които изразяват противоположни понятия или две изречения, когато действието в първото изречение е в някакъв смисъл противоположно на действието във второто; но, обаче, а, ама. Тя посегна да го земе, ала той го подръпна назад. Т. Влай‑

ков, Съч. I, 1941, 52. И после устните синеят, / ала в очите / жар гори. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 29. Водил бе Чавдар дружина / тъкмо до двайсет години, / и страшен беше хайдутин / за чорбаджии и турци; / ала за клети сюрмаси / крило бе Чавдар войвода! Хр. Ботев, Съч., 32. Хубава, Лало байова, / пустата ваша махала, / че имате моми хубави, / ала ергени глупави. Нар. пес., СбНУ XLVI, 189.

2. Свързва две изречения при посочване на несъвместими действия, когато във второто изречение е изразена причината за неосъществяване на действието в първото изречение; ама, но, обаче. Чернооко ергенче — / що го, мале, не жениш? / — Женила го бих, женила, / ала ми е маничко. Нар. пес., СбНУ XLIV, 421. — Що е Чубра хубава, / взел би я за снаа! / Ал йе йоще мъненка. Нар. пес., СбАИ, 260. Бих го купила, ала нямам пари.

3. Свързва две изречения, когато действието във второто изречение е противоположно на очаквания резултат от действието в първото; но, обаче, ама, а. Те бяха окол десетина, ала крещяха за стотина. Ив. Вазов, Съч. XXVIII, 128. Аз бях все още малко детенце — на седем години бях — ала твърде добре помня как баща ми утешаваше и милваше майка ми. Л. Каравелов, Съч. IV, 14. — Ние сме сиромаси хора, ала такива гости като тебе са ни драги .. Г. Караславов, ОХ I, 147. Момиченце чернойочко, / чернойочко, белолико, / не си толкоз ни убаво, / ни убаво, ни гиздаво, / ала си ми в сърце вляло. Нар. пес., СбНУ XLVI, 218. Вятърът престана, ала въздухът трепери в очакване на нещо, което ще се случи. Ив. Карановски, Разк. I, 146.

4. Свързва две изречения, едното от които е отрицателно, при изразяване на изключваща се въможност; но, ама. Господ дава, ала в кошара не вкарва. Погов. Сяка болест има своя лек, ала го хората не знаят. П. Р. Славейков, БП II, 146.

5. Свързва две части на изречението, когато характеризират противоположни качества или прояви на обекта, за който се говори. Тук, високо в планината, пролетта идваше малко по-късно, ала винаги по-свежа, по-зелена, по-весела. Д. Талев, И, 628. — Върни се, остани, ала самичък. Г. Райчев, ЕЦ, 25.

II. За съпоставяне. Свързва прости изречения в едно сложно при посочване на разлика, несходство. Малко ли хубави чешми има у нас... ала поповия кладенец е един. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 49.

III. За присеъдиняване. Присъединява части на изречението или изречения, които допълват, уточняват казаното в предходното изречение; и. Над Пирот замръкнахме, когато избухна една страшна буря, ала каква буря!… Ив. Вазов, Съч. XXII, 54.

— Общослав. и гр. Bλλά. — Други (диал.) форми: а̀ле, я̀ла.

АЛА̀

АЛА̀2. Предл. За сравнение при посочване на сходство; като. Мустаци ала Бисмарк.

Ала гарсон. За дамска прическа — с много късо подстригани коси като на момче.

— От фр. à la.

Списък на думите по буква