А̀ЛАБА̀ЛА

А̀ЛА-БА̀ЛА, мн. няма, ж. 1. Част от броене в началото на детска игра, което се прави, за да остане един от играчите, който ще мижи, ще гони и пр. Ала-бала ница, турска паница. Ала-бала портокала…

2. Жарг. Нещо несериозно, глупаво, безсмислено. — Що ми е тоя латински, питам те аз? Каква полза от всичките тия герундивуми и ала-бала от тоя род? А. Гуляшки, Л, 267. — Как ша ги [конете] управлява той… Туй да не му е ала-бала… К. Калчев, СТ, 256.

Списък на думите по буква