АЛАБА̀Ш

АЛАБА̀Ш м. Диал. Двугодишно зеленчуково растение от семейство кръстоцветни от рода на зелето, със силно надебелено стъбло, което се яде; гулия.

— Тур. alabaş от ala ’пъстър’ + baş ’глава’.

Списък на думите по буква