АЛАБРО̀С

АЛАБРО̀С м. 1.Мъжка прическа, при която косата е подстригана ниско и е сресана нагоре и назад. Механикът, нисък човек с щръкнал алаброс, в син омаслен комбинезон, се разхождаше около мотора. М. Грубешлиева, ПИУ, 19.

2. Косата отгоре и отпред (над челото) на главата. Бай Петър Иванов е висок, мургав, с остър алаброс и ръце като лопати. Пл, 1969, кн. 6, 81.

— Фр. a la brosse ’като четка’.

Списък на думите по буква