АЛАГА̀ТОР

АЛАГА̀ТОР м. Истор. 1. В средновековна България — титла на началник на военен отряд.

2. Военен сановник в старобългарската конница. — Алагатор Фуркас пристига с конницата. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 55.

— Лат. allagator.

Списък на думите по буква