АЛАДЖА̀

АЛАДЖА̀ ж. Диал. 1. Едновремешен шарен (обикн. на линии) памучен или копринен плат. Беше облечен в горна риза от домашно тъкана аладжа на сини и кафяви квадратчета. Т. Харманджиев, КВ, 250.

2. Вид дълга горна женска дреха, направена от такъв плат. Тя изскочи на улицата, изскочи по аладжа, без джубе, разчорлена, облещена, устремена като безумна. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 62-63.

— От тур. alaca.

Списък на думите по буква