АЛАЍЦА

АЛАЍЦА ж. Остар. и диал. Алайка; алаинка, алайкиня. През тай пролет,.., Рашид бей беше довел от Търново харема си с алаиците и малкото бейче Несет. Ц. Гинчев, ГК, 17. Мъжете ще бъдат не по-стари от 30 години; а жените щат да бъдат като майско цвете,.. Секи мохамеданин ще си земе по 77 женици и по 333 алаици. Л. Каравелов, Съч. IV, 194.

Списък на думите по буква