АЛА̀Й

АЛА̀Й1, ‑а̀ят, ‑а̀я, мн. ‑а̀и, м. Остар. 1. Войскова част в турската армия; полк. В Каменград и днеска поп Матей / се прякоросува отец Матей Казака — / че бил на младост при Садък паша, поляка, / в казашкия алай. П.П.Славейков, Събр. съч. III, 69.

2. Почетна дружина от войници за придружаване на високопоставено лице; свита, кортеж, конвой. Пред синовете му овесваха уши / най-злите турци: вред като паши / с алай те ходеха. К. Христов, ЧБ, 42. В това време от царевите дворове излезе велики комис, а подире му и царската стража;.. Запя гусларят пак, и отиде подир алаят комисов. Ел. Мутева, РБЦ (превод), 46-47.

3. Тържествена процесия, шествие, парад. След два часа серемите излязоха нагоре къде Шереметя; а подире им — и целият алай със зайците, провесени на конете, с които минаха Шереметя и влязоха в Търново с голям салтанат… Ц. Гинчев, ГК, 263.

4. Прен. Почести, тържественост, салтанат. Други съставиха доброволческа дружина, която с голям алай остави Пловдив. Ив. Вазов, Съч. XI, 170. Впрегнаха една кола с канати, качиха го в нея и с голям алай го закараха на кладенеца, за да го окъпят, както му е обичаят. Й. Йовков, АМГ, 7. Става с алай. Н. Геров, РБЯ I, 7.

5. Диал. Вид детска игра, която се играе в кръг; колело. Да играем на алай. Н. Геров, РБЯ I, 7.

— Тур. alay ’полк, шествие’.

АЛА̀Й

АЛА̀Й2, ‑а̀ят, ‑а̀я, мн. ‑а̀и, м. Остар. Присмиване, подиграване. Излиза от едната страна едно момче и прави, както се казва, алай. Насреща му излиза друго момче и го подгонва. Т. Влайков, Пр I, 258.

— Тур. alay ’присмех, подигравка’.

Списък на думите по буква