АЛА̀ЙКА

АЛА̀ЙКА ж. Остар. и диал. Прислужница, която придружава, прави компания на знатна господарка; алаинка, алаица, алайкиня. Той позна бейовица и алайката ѝ. Ив. Вазов, СбНУ II, 60. Девойко, мори девойко, / кога ходяше на баня, / робинки пътя метяха. / Алайки поли крепяха. Нар. пес., Н. Геров, БРЯ I, 7.

Списък на думите по буква